گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

سایت تخصصی رشته گیاهپزشکی

نام آفت: آبدزدک
نام علمي:  
Gryllotalpa
gryllotalpa   
طرز خسارت: ايجاد دالان زير خاک و قطع  ريشه گياهان .
زمستان گذراني: پوره های سنين مختلف
نحوه مبارزه:
گذاشتن قوطي های خالی کنسرو حاوی روغن يا نفت همسطح خاک- گذاشتن توده کود کنار باغچه و سوزاندن آن پس از پايان زمستان گذرانی - استفاده از طعمه مسموم.
(این آفت در مناطق برنجکاری استان به ویزه باشت وچرام خسارت چشمگیری میزند)


نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: دو شنبه 13 آذر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , plant-protection-science.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com