گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

سایت تخصصی رشته گیاهپزشکی

 حشرات برای اینکه بتوانند در شرایط مختلف از جمله تغییرات فصل زنده بمانند در طی میلیون ها سال تغییراتی حاصل کرده اندو نتیجه آن اشکال مختلف در طی چرخه زندگی انسان است.
در پاسخ به این سوال که حشرات چگونه زمستان را سپری می کنند؟ باید گفت تغییراتی در چرخه زندگی آنها رخ ممی دهد: غالب حشرات تخم گذار هستند نوزاد حشره پس از خروج از تخم شروع به تغذیه از گیاهان یا سایر موجودات زنده می کنند.
چرخه زندگی حشرات در دو حالت دگردیسی تدریجی و کامل انجام می گیرد یعنی وجود مراحل تخم، لارو یا نوزاد، شفیره و حشره کامل به آنها اجازه می دهد در شرایط مختلف آب و هوایی خود را تطبیق دهند.
وی افزود: تقریبا 99درصد پروانه ها در مناطق معتدله برای غلبه بر سرما زمستان را به صورت شفیره می گذرانند به این معنا که پروانه ماده در تابستان تخم های خود را گذاشته و لاروها پس از خروج و تغذیه، شفیره شده و پاییز و زمستان را به همین صورت می گذرانند. پروانه ماده اندکی پس از تخم گذاری می میرد و نسل بعدی زمستان را به صورت شفیره سپری و در بهار با گرم شدن هوا پروانه ها از شفیره خارج می شوندو به پروانه در می آیند.
 شفیره های زمستان گذران، معمولا در زیر خاک، تنه درختان و یا زیر بوته های مختلف در پناه هستند، تصریح کرد: اگر در پایان زمستان پس از ذوب تدریجی برفها در منطقه ای جنگلی یا کوهستانی قطعه سنگ یا چوبی را برگردانیم، می توانیم زیرآن شاهد تجمع این حشرات باشیم که رفته رفته آماده فعالیت می شوند.
 گاهی نیز به داخل خانه های ما پناه می آورند در گوشه و کنار منزل، داخل حیاط، زیرزمین، انباری، حتی اتاقهایمان می توانیم انواعی از حشرات را بیابیم که از سرمای خارج به داخل پناه آورده اند.
نادری خاطرنشان کرد: درهر حال حشرات برای زنده ماندن مکانیزمهایی دارند که با شرایط طبیعی زندگی اشان تطبیق کامل پیدا کرده و این اجازه می دهد نسل خود را حفظ کنند.نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: جمعه 17 آذر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , plant-protection-science.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com