گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

سایت تخصصی رشته گیاهپزشکی

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: سه شنبه 16 آبان 1398برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صد سال قبل این فرمونها توسط آقایbutenandt  و همکارانش برای اولین بار شناسایی شد.

طبقه بندی فرمونهای حشرات به ترتیب زیر است:

1. فرمون جنسی Sex pheromones:  این ماده اغلب توسط حشرات ماده برای جلب نرها به جفت گیری تولید می شود، اما گاهی هم ممکن است توسط نرها تولید گردد، که در  lep  بسیار پیشرفته است.  فرمونهایی که توسط ماده ها ترشح می شوند، توسط شاخک حساس حشرات نر دریافت می شوند.

2. فرمون هشدار pheromones Alarm  : برای حشرات اجتماعی مثل مورچه، زنبورها به کار می روند، باعث هشدار به حشرات در صورت خطر می شود. به عنوان مثال شکستن نیش در بدن قربانی زنبور عسل باعث کاهش alarm ph  شده و منجر به جلب دیگر زنبورها برای نیش زدن می گردد.

3. فرمون marking - pheromones - Trail: توسط مورچه ها و موریانه ها برای نشان دادن منابع به اعضای دیگر کلونی می باشد.

4.  فرمون تجمعی Aggregation pheromones : در جمعی از سوسکها دیده می شود و باعث می شود که حشرات به دور مکان غذایی تجمع پیدا کنند. عادت های تولید مثلی و مکان های زمستان گردانی جزء این مکانها محسوب می شوند. جمله سوسک سبوس در حمله به درختان معروف است.

5. Epideictic pheromones: که به آنها spacing ph  هم گفته می شوند. جزء معدود فرمونهایی هستند که حالت دفع کنندگی دارد تا جلب کنندگی. در سوسک سبوس lepidopter  ، Dipter  ، hymenopter  hemipter  و orthoptera  دیده می شود.

فرمونهایی که در نمونه برداری قرار می گیرند:

        استفاده از فرمونهای جنسی یکی از قدیمی ترین روشهای نیمه شیمیایی به عنوان جلب کننده ها در مدیریت آفات می باشد. در حال حاضر هم فرمون جنسی و هم تجمعی برای پیش آگاهی فعالیتهای حشرات مورد استفاده قرار می گیرند.

تله های فرمونی مخصوصاً بسیار ارزشمند هستند، زیرا وقتی که تعدادی از گونه های آفت پایین می آید از این طریق می توان به عدم حضور و وجود آنها پی برد. مثلاً یک نوع تله ، تله بالی است که در پیش آگاهی lep  و دیگر حشرات استفاده می شود. حشرات توسط طعمه فرمونی جلب می شود، به قسمت پایین تله که چسبناک می باشد می چسبند که بعداً شمارش به صورت منظم انجام می گیرد.

در پروانه ی برگ خوار نوار قرمزی Argyrotaenia  velvtinana  ، درشفیره و حشره کامل ولارو دیده می شود، که تله های فرمونی به طور منظم برای پیش آگاهی این گونه ها و دیگر Lep  های آفت برای میوه ها استفاده می گردد.

        در سوسک ژاپنی Popillia  japolica  بوسیله تله طعمه ای فنیتیل پروپنونات ایوگنول به دام افتاده است. تله های فرمونی و دیگر جلب کننده ها هزینه ی زیادی برای پیش آگاهی نیاز ندارند. اگر چه شرح این تله ها گاهی مشکل می باشند .

برخی عوامل در تله های فرمون و بازدارندگی آنها در گرفتن حشرات دخالت دارند شامل:

            1.        فرمونی که جلب کننده نباشد.

            2.        فرمونی که در طول زمان مقدارش کم می شود.

            3.        طرح تله (مثلاً رنگ)

            4.        مکان تله

            5.        دوام تله

نتیجه:

بنابراین مهم است که ما طبیعت و امکانات ممکنه  آن و استفاده از مواد شیمیایی را بهتر بشناسیم.

استفاده  شیمیایی بر گسترش شناسایی حشرات و رفتار آنها: به انسان کمک می کند این مواد شیمیایی اغلب چند ویژگی دارد که از برجسته ترین آنها محیط و ایمنی انسان است که بیشتر ترکیبات در اثر تحقیقات شناخته شده اند و بعضی از آنها هنوز توسعه نیافته اند. 

 

علاوه  بر آن شناخت روشهای بهتر، ارزیابی و مدیریت بهبود روشها ، درآینده توسعه خواهد یافت

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: شنبه 13 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

مفاهیم اولیه اکولوژی

 

تعاریف سیستم، اکولوژی، جمعیت، جامعه، اکوسیستم، چرخه مواد و انرژی

فصل اول

اكولوژي حشرات

بدون شك حشرات يكي از مهمترين اجزاي محيط‌زيست ما هستند و هيچ كس نمي‌تواند حضور آن‌ها را  انكار كند، كسي نمي‌تواند از برخورد با آنها اجتناب كند. زندگي حشرات با زندگي انسان ها كاملاً در هم آميخته است.

   اگرچه بعضي از ما مجذوب و فريفته آنها مي‌شويم، عده‌اي حشرات را فقط عاملي مزاحم براي فعاليت‌هاي انسان مي‌بينند. از منظري ديگر اين معمولاً تعداد حشرات است كه توجه ما را جلب مي‌كند نه صرفاً حضور آن‌ها. گاهي نيز از افزايش سريع تعداد آن‌ها در طول فصل دچار وحشت يا حيرت مي‌شويم و از خود مي‌پرسيم چرا تعداد حشرات در يك منطقه زياد است و در جاي ديگر كم يا چرا در يكسال تعداد آن‌ها كم است و سال ديگر بسيار زياد.

   براي درك اين موضوع بايد به ويژگي‌هاي ارثي و محيط‌زيست خاص حشرات توجه كنيم برهمكنش بين خصوصيات ژنتيكي حشرات و محيط‌زيست آن‌هاست كه تعداد حشرات را مشخص مي‌كند و چون اين ويژگي‌ها در حال تغيير هستند بنابراين تعداد حشرات نيز در حال تغيير خواهد بود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: دو شنبه 1 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , plant-protection-science.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com