گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

سایت تخصصی رشته گیاهپزشکی

شب پره خیار Diaphania indica

این آفت از میوه ها و برگ های جوان بیشتر تغذیه می کند و خسارت آن در میوه و پوست میوه قابل مشاهده است

 

از میوه ها و برگ های جوان بیشتر تغذیه می کند و خسارت آن در میوه و پوست میوه قابل مشاهده است

کنترل

پایش دقیق مزرعه باید انجام شود که به محض دیده شدن اولیه آفت کنترل موثر انجام شود

حشره کش هایی مانند BT، سایپرمترین، دلتامترین و دی متوآت توصیه شده است.

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: شنبه 5 فروردين 1396برچسب:شب پره خیار, شب پره پنبه, کرم خیار, آفت خیار, گیاه خیار,Diaphania indica, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , plant-protection-science.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com