نام علمی:Passiflora sp.

خانواده:Passifloraceae

نام متداول:گل ساعتی Passion flower-Passion fruit-Granadilla-Maypop

گیاهشناسی: اصطلاحPassion flower در برگیرنده ی حدود 400 گونه از جنسPassifloraمیشود که در درجه اول شامل فرمهای تاکی گل ساعتی میباشد.بعضی از این گونه ها به خاطر گلهای پر زرق وبرق وسایرین به خاطر میوه ی خوراکیشان مورد توجه هستند. گلهای گیاه  دارای 5گلبرگ، کاسبرگ و پرچم، 3کلاله، وتاجی متشکل  از رشته هاست. میوه تخم مرغی شکل است و ماهیت پولپی دارد، وشامل تعداد دانه های کوچک زیاد است.

تاریخچه: اولین بار در سال 1569 توسط کاشفان اسپانیایی( کسانی که به گل به عنوان نمادی از مصائب مسیح نگاه میکردند.) در پرو کشف شد. باور بر این است که قسمتهای گل نشان دهنده ی عناصر به صلیب کشیدن مسیح هستند.( 3کلاله نشان دهنده ی 3 میخ، 5پرچم برای 5 زخم، تخمدان شبیه چکش است، تاج همان تاجی از خارهاست، گلبرگها نشان دهنده ی 10  حواریون اند، و رنگهای سفید وآبی-بنفش مربوط به اخلاص و بهشت است.)

کاربرد: جهت درمان ناراحتیهای خواب، و به طور تاریخی در طب هومئوپاتی جهت درمان درد، بی خوابی مرتبط با خستگی روانی یا هیستری و خستگی عصبی، کاربرد داشته.