گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

سایت تخصصی رشته گیاهپزشکی

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: جمعه 13 ارديبهشت 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: سه شنبه 16 آبان 1398برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

 

یکی از بزرگترین آرزوهای انسان از زمانهای خیلی قدیم این بوده است که بتواند به طریقی مواد غذاِیی را نگاهداری کند و مقداری از محصولات و فرآورده های کشاورزی را از فصل برداشت که فراوان بدست می آید برای فصول دیگر که نایاب می شود باقی بگذارد و یا بعنوان غذای احتیاط،  فروشی و یا تنظیم بازار و غیره نگهداری و انبار کند. در راه نیل به این مقصود تا کنون کوششهای زیادی بعمل آمده و روشهای متعددی مرسوم گردیده که بعضی مواد غذایی و فرآورده های کشاورزی را به اشکال مختلف در زمانهای معین حفظ و نگهداری میکند.

شرح دادن این صور خارج از موضوع ماست ولی با این احوال هنوز در تمام نقاط دنیا مقدار زیادی از این مواد در مراحل مختلف تولید و انبار کردن براثر حمله و هجوم باکتریها و قارچها فاسد شده و یا اینکه بوسیله حشرات و موشها و غیره از بین می رود. بهمین جهت این خود یکی از موضوعات مهم علمی است که مورد توجه دانشمندان می باشد و پیدا کردن راه مبارزه قطعی با این عوامل بنحوی که در نگهداری و ازدیاد مواد غذایی موثر واقع گردد، بی شک بزرگترین پیشرفت در حل مسئله کمبود مواد غذایی برای بشر خواهد بود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: یک شنبه 14 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

فهرست مطالب

 

1-    اهمیت آفات انباری در جهان و ایران

2-    گروه بندی آفات انباری

3-    سخت بالپوشان

4-    پروانه‌ها

5-    سایر حشرات

6-    کنترل آفات حشره‌ای

7-    کنه‌‌های انباری و کنترل آنها

8-    جوندگان و کنترل آنها

9-قرنطینه آفات انباری و شرایط تاسیس انبار

10- تصاویر آفات انباری

10- منابع مورد استفاده

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: یک شنبه 13 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

از مهمترين آفت انباري مي باشد . حشره کامل سوسکي با بدني کشيده است . لارو حشره دراز و کشيده است و در پشت هريک از حلقه هاي بدن دو لکه تيره متقارن وجود دارد . اين حشه از مواد گوشتي و فرآورده هاي گياهي تغذيه مي کند ولي خسارت چنداني ندارد. طول عمرحشره کامل طولاني است بين 6 ماه تا 3 سال است . طول دوره رشدي حشره از تخم تا حشره کامل در شرايط مساعد حدود 28 روز است و 3 تا 4 نسل در سال دارد و در مناطق گرمسير تعداد نسل آن به 6 تا 8 نسل در سال مي رسد.

 براي مبارزه

براي ضدعفوني انبار هاي خالي مي توان از تکيبات فسفره مثل اکتليک به ميزان 1 تا 2 گم ماده موثره براي هر متر مربع به صورت محلول پاشي استفاده کرد

استفاده از قرص هاي حاوي فسفات آلومنيم و منيزيم به ميزان 5-6 قرص به ازا هر تن محصول يا 1-2 قرص به ازا هر مترمکعب فضاي باز

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: شنبه 13 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

حشره کامل سرخرطومي کوچکي به نگ قهوه اي است و روي پيش گرده از فرورفتگي هاي گرد پوشيده شده است. رنگ عمومي بال پوش ها قهوه اي تيره و روي هر بال پوش ها دو لکه بزرگ به نگ قهوه اي روشن ديده مي شود. خرطوم نرها نسبت به ماده ها ضخيم تر است و هم کوتاه تر است.

خسارت عمده حشره در درجه اول مربوط به لارو است . طول عمر حشره کامل به طور متوسط 4 تا 5 ماه است و تعداد تخم هاي گذاشته شده 400 تا 576 عدد مي باشد.

براي مبارزه براي ضدعفوني انبار هاي خالي مي توان از تکيبات فسفره مثل اکتليک به ميزان 1 تا 2 گم ماده موثره براي هر متر مربع به صورت محلول پاشي استفاده کرد

استفاده از قرص هاي حاوي فسفات آلومنيم و منيزيم به ميزان 5-6 قرص به ازا هر تن محصول يا 1-2 قرص به ازا هر مترمکعب فضاي باز

نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: شنبه 13 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , plant-protection-science.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com