گیاهپزشکی(حشره شناسی و بیماری شناسی کشاورزی)

سایت تخصصی رشته گیاهپزشکی

File:Hyphantria.JPG

File:Hypahntria web.JPG

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: دو شنبه 16 ارديبهشت 1392برچسب:معرفی کامل پروانه سفید آمریکایی, پروانه سفید اشجار,کرم پشمالو,میزبان های مختلف,مراحل رشدی مختلف,دشمنان طبیعی,کنترل, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

الف) نارون ـ اين گونه تقريباً در كليه نقاط شهر تهران كاشته شده است كه مهمترين آفات آن به قرار زير است:
1ـ سوسك برگخوار نارون Ggalerocella luteola Schrank 

-ميزبان : به درختان نارون، داغداغان و آزاد حمله مي‌كند.
II- مشخصات ظاهري : حشره كامل ، سوسكي كوچك با قابالهاي زرد رنگ بوده كه بر روي آنها نوارهاي طولي تيره رنگي ديده مي‌شود كه در اوايل بهار در اكثر درختان نارون به چشم مي‌خورند.


برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
نویسنده: دکتر آیدین زیبایی و دکتر رقیه حبیبی ׀ تاریخ: سه شنبه 3 ارديبهشت 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , plant-protection-science.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com